WiOSENNY MOCNY START

MOTO – HURT S.A.

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWANEJ
AKUMULATORÓW PRODUCENTA CENTRA

§ 1. Postanowienia ogólne
1.1. Akcja sprzedaży premiowanej będzie prowadzona pod nazwą:
„Promocja akumulatorów producenta CENTRA”

1.2. Akcja przeznaczona jest dla partnerów handlowych – punktów sprzedaży detalicznej firmy MOTO–HURT S.A.

1.3. Organizatorem akcji jest firma MOTO–HURT S.A.
39-100 Ropczyce ul. Mickiewicza 107 tel. (017) 22 18 961.

1.4. Termin akcji: od 15.04.2024 do 30.04.2024

1.5. Akcja dotyczy akumulatorów marki CENTRA, EXIDE, VOLTMASTER producenta CENTRA POZNAŃ zakupionych tylko i wyłącznie w firmie MOTO–HURT S.A.

§ 2. Zasady prowadzenia sprzedaży premiowanej

2.1. Skumulowany zakup akumulatorów z całego asortymentu CENTRA, EXIDE, VOLTMASTER w okresie objętym sprzedażą premiową odpowiednia wartość sprzedaży netto zakupionych akumulatorów premiowana jest bonem paliwowym:

Kwota zakupu nettoWartość bonu paliwowego*
3 000100 zł
5 000200 zł
8 000400 zł

*bon paliwowe wydane są na podstawie protokołu lub noty księgowej o wartości 1,00 zł netto.

2.2. Akcja sprzedaży premiowanej dotyczy tych klientów, którzy dokonują zakupów na fakturę oraz nie posiadają przeterminowanych zobowiązań wobec MOTO –HURT S.A.

2.3. Wydawanie nagród nastąpi 30 dni po zakończeniu promocji (na podstawie noty księgowej) partnerom, którzy na dzień 30.04.2024 nie mają żadnych przeterminowanych zobowiązań wobec MOTO–HURT S.A.

2.4. Jeśli przeterminowane płatności nie będą uregulowane do 15.05.2024 nagroda przepada.

§ 3. Postanowienia końcowe

3.1. MOTO–HURT S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w czasie trwania akcji sprzedaży premiowanej. Wszelkie zmiany będą obowiązywały w ciągu 7 dni od daty ich ogłoszenia.

3.2. MOTO–HURT S.A. zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia akcji sprzedaży premiowanej w czasie jej trwania po upływie 14 dni od daty ogłoszenia takiej informacji.

3.3. Uczestnik sprzedaży premiowanej zobowiązany jest do dopełnienia wszelkich formalności związanych z obowiązującym prawem podatkowym

3.4 Zdjęcia zawarte w ulotce informacyjnej mają charakter wyłącznie poglądowy.

3.5. Nagroda przekazana klientowi może różnić się kolorem od nagrody przedstawionej
w ulotce informacyjnej.

3.6. O zakończeniu akcji klienci poinformowani zostaną mailem oraz przez opiekunów handlowych klientów MOTO–HURT S.A.

Specjalista ds. Sprzedaży Internetowej

Karolina Kozek

Przejdź do sklepu